MBSR mindfulness - skal trænes dagligt og du vil opleve en mærkbar og positiv effekt!

Hvad siger forskningen?

Mindfulness, med udgangspunkt i MBSR, er en evidensbaseret mental træning, der lærer deltageren at forholde sig til sig selv og sin tilstand på en sundere og mere positiv måde.

Utallige videnskabelige publikationer dokumenterer, at MBSR – mindfulness programmet kan forbedre den mentale sundhed – herunder trivsel, stress, angst og depression. MBSR kan bruges både til håndtering og forebyggelse af stress, samt til at øge  trivsel og livskvalitet.

Aarhus Universitet – Dansk Center for mindfulness forsker i virkning, effekt og implementering af de mange gode fordele som MBSR mindfulness har. Det er intentionen at få MBSR programmet gjort tilgængeligt og som en naturlig del af det danske uddannelses- og sundhedssystem, Det Danske Forsvar og beskæftigelses-området.

Mange studier gennem de sidste ti år viser, at deltagere efter et systematisk træningsforløb på otte uger, opnår en væsentlig reduktion af symptomer på stress, angst, depression, smerter etc. samt en forbedret livskvalitet. Den dybe, vågne og afspændte følelse af ro og hvile man kommer i under mindfulness øvelserne, er dybere end den tilstand man er i under søvn. Det har, blandt mange andre gunstige virkninger, en positiv effekt så kroppen,  gennem indre balance, hvile og restitution, kan heale og helbrede sig selv. 

Her et udpluk af nogle af de videnskabeligt dokumenterede effekter:

 •  Stressreducerende
 •  Søvnkvaliteten forbedres
 •  Øget livskvalitet
 • Større fysisk og psykisk robusthed
 •  Angst, frygt og ”indre spændinger” reduceres
 •  Mere overskud og bedre trivsel i hverdagen og på arbejdet.
 • Hjernens evne til forandringer og til at løse nye opgaver øges
 • Koncentrationsevnen forbedres mærkbart. Større klarhed, overblik og evne til at handle derefter.
 • Stor positiv effekt på funktionelle lidelser
 • Samme virkning på depression som medicin, men uden bivirkning.
 • Tilbagefald reduceres med 50 procent
 • Stabiliserende effekt på følelseslivet
 • Positiv effekt på lidelser som traditionel behandling ikke virker på
 • Muskelspændinger reduceres