Kommuner og virksomheder

Vi har specialiseret os i, at tilrettelægge og tilbyde ydelser særlig tilrettelagt til politisk styrede organisationerr – kommuner. Ydelserne tilbyde således og tilrettelægges efter jeres behov og ønsker.

Vores spidskompetencer tilbydes som:
 • Stressforløb – håndtering og forebyggelse
 • Trivselsforløb – mere arbejdsglæde
 • Individuel stresscoaching – til medarbejdere og ledere
 • Lederudvikling – skab formål og retning i dit lederskab

Kursusforløb og individuelle samtaler kan særligt tilrettelægges jeres team/organisation efter behov. Det kan være  til en leder- og/eller medarbejdergruppe, eller som et personligt forløb. Vi tilbyder også temadage, foredrag og workshops om emnet.

Resultater for dine  medarbejdere
 • Bedre kommunikations,- relations,- og samarbejdskompetencer
 • Redskaber og viden som kan bruges direkte i det pædagogiske arbejde med børn/unge
 • Bedre til at håndtere og forebygge stress
 • Skaber en god balance mellem privat- og arbejdsliv
 • Mere bevidst om egne ressourcer og potentialer
 • Bedre til egenomsorg, med venlighed og accept
 • Bliver en bedre og mere opmærksom kollega
Resultater for dig som leder
 • Mindre stress og mere overskud og mening i dit lederskab
 • Større forståelse for hvordan du bruger din hjerne og din energi optimalt
 • Styrket kontakt til dit indre kompas
 • Skaber motivation hos dine medarbejdere og relaterer anerkendende og tillidsfuldt
 • Skaber retning og fælles mål for dine medarbejdere og organisation
 • Bedre til at identificere behov og træffe de bedste valg for helheden
 • Skaber bedre resultater til gavn for dig selv, dine medarbejdere og din organisation
Resultater for din organisation/virksomhed
 • Lavere sygefravær og samtidig forebyggende på den lange bane
 • Et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Mere stressrobuste medarbejdere
 • Større fællesskabsfølelse – styrker tilliden og samarbejdet internt
 • Øgede medarbejderressourcer og kompetencer – en bedre kerneydelse
 • Øget socialkapital – giver bedre resultater i forhold til kerneopgaven

Yderligere beskrivelse

Stresshåndtering og forebyggelse (gruppeforløb) – fornyet energi i arbejdslivet

Vi har fokus på hvad der udfordrer og stresser og hvordan stress påvirker hjernen, psyken og kroppen. I får viden, effektive redskaber og kompetencer som styrker medarbejderens/lederens evne til selvaccept, empati, venlighed, samt konstruktiv kommunikation og samarbejde.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem korte oplæg omkring mindfulness, stresshåndtering, kommunikation og forskningen bag, praktiske øvelser og refleksion. Der tages bl.a. afsæt i den videnskabeligt dokumenterede MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion).

Trivselsforløb (gruppeforløb) – mere arbejdsglæde og bedre samarbejde

Gennem udviklende processer, kigger vi på årsager til mistrivsel og hvad der giver trivsel i teamet. Vi har fokus på, hvordan der skabes mere tillid og hvordan medarbejderne hver især -og sammen – kan tage ansvar for og bidrage til en god og tryg atmosfære. Der bygges videre på det som allerede fungerer i teamet, så konflikter kan vendes til fornyet og styrket samarbejde som sætter flere ressourcer og potentialer i spil.

Stress og dårlig trivsel går ofte hånd i hånd, hvorfor det med fordel anbefales at sammensætte et unikt forløb med fokus på begge områder og deres sammenhæng.

Individuel stresscoaching – genfind en god balance i livet

Til ledere og medarbejdere. Du får brugbar viden, effektive redskaber og enkle mindfulness øvelser som hjælper dig med at finde mere ro, selvaccept, balance og nærvær, både i dit privatog arbejdsliv. Det vil øge dit overskud, din performance, sundhed og livskvalitet mærkbart.

Lederudvikling – skab formål og retning i dit lederskab

Ønsker du at forvalte din energi på en bedre og mere konstruktiv måde – og finde en mere meningsfyldt retning i dit lederskab – så er det muligt! Gennem et individuelt forløb, bliver du mere bevidst om dine dybere værdier og iboende ressourcer, så du bedre kan skabe balance, klarhed og retning, midt i hverdagens og arbejdslivets kompleksitet. Det bringer mere glæde, overskud, mening og et indre drive til dit lederskab som har en positiv og afsmittende effekt for dig og dine omgivelser. Derved skaber du bedre resultater for – og med – dine medarbejdere og din organisation/virkksomhed.