–  Historien om hvordan jeg fandt roen, glæden og den indre frihed.

Jeg traf engang et vigtigt valg, og havde ingen forestilling om, hvor meget godt det ville bringe med sig.

Jeg er opvokset i en dysfunktionel familie. Det har præget mit liv med utryghed, stress og en følelse af håbløshed og forkerthed.

Dengang gik jeg meget for mig selv, i min egen verden. Det var en måde at beskytte mig selv på. Jeg fandt måder at overleve på. Små lyspunkter hvor jeg følte jeg kunne være i fred og som gav mig et pusterum væk fra alt det utrygge.

I mine teenageår og som helt ung, var jeg sygeligt optaget af at tabe mig og gik på mange slankekure. På trods af, jeg ikke var overvægtig. Jeg hadede mig selv og min krop, og det var en måde jeg kunne kontrollere og straffe mig selv på. Jeg svingede i perioder mellem at sulte mig og overspise. Jeg havde konstant dårlig samvittighed og en stærk indre kritisk dommer. Min stresstærskel var meget lav.

Da jeg senere som voksen var færdig med min uddannelse som socialrådgiver, var jeg bange for at skulle ud og arbejde. Angsten og usikkerheden gnavede og det gjorde mig stresset og ængstelig. Derfor tog jeg kun imod jobs på deltid eller tidsbegrænsede vikariater. I længere perioder gik jeg på dagpenge, for at få et pusterum. Jeg var bange for jeg ikke kunne klare et almindeligt fuldtidsarbejde.

Jeg var bange for forandringen

Men så begyndte der at sket noget. Jeg var i starten af 30’erne og havde to små børn, var gift og boede i rækkehus.

Jeg ville videreuddanne mig til psykoterapeut. Jeg ønskede at blive bedre til at lytte til og møde andre, men dybest set var det en længsel efter at møde og favne mig selv.

Som en del af uddannelsen begyndte jeg at gå i psykoterapi. Dette åbnede mere op for alt det jeg havde lagt låg på af usikkerhed og frygt. Jeg kunne mærke hvor meget jeg havde følt mig indespærret i mit eget fængsel.

Jeg havde et stærkt behov for at komme væk fra alt det der tyngede mig. Jeg ville ud i friheden.  Ud til græsset, blomsterne, naturen og den blå uendelige himmel, sådan metaforisk set.

Dette skift var ikke noget jeg var så bevidst om dengang. Jeg fulgte bare en ubevidst impuls og et indre kald. Jeg kunne mærke, jeg ikke var skabt til at leve i en tillukket kasse, som jeg følte det var.

Jeg var bange, men smerten ved at forblive i mit indre fængsel, var større end frygten. Så jeg fortsatte fremad. Der måtte ske en forandring!

Dette korte digt skrev jeg dengang:

“At leve og genopdage livet
Er at bryde gennem smerten
Og splintre egoets hæmmende bånd
Dybt derinde finder du dit sand jeg
Din dyrebare natur
Den du engang mistede og måtte opgive
Din guddommelig essens og mening med livet”
Maria, sommeren 2003

Jeg begyndte at få det bedre og bedre

Som tiden gik, begyndte jeg at få det bedre. Der var flere faktorer der hjalp mig på vej. Men det som havde – og stadig har – den største betydning er, at jeg har forbedret min mentale sundhed. Det har jeg gjort gennem regelmæssigt mindfulness, yoga og nærværstræning. Det har virkelig hjulpet mig til at håndtere og forebygge indre uro, stress og ængstelse.

Jeg er blevet mere bevidst om mine følelser og tanker. Derfra kan jeg meget bedre ”se” den negative indflydelse de har på mit liv, min indstilling, mine valg og ikke mindst på mit stressniveau. Det har gjort at jeg bedre kan stoppe op, holde pauser og vælge en mere positiv og befordrende indstilling.

Jeg har opdaget hvad ubetinget accept kan gøre. Det har været lidt af en øjenåbner for mig. Når jeg møder og rummer mine tanker, følelser og indre tilstande det sted fra, bliver livet meget nemmere og mindre stressende.

Samtidig er jeg blevet væsentlig bedre til at møde og drage omsorg for mig selv, når jeg føler mig stresset, usikker eller ængstelig.

Jeg fandt en indre ro

Jeg har opdaget, at mine negative tanker og følelser, er tillærte mønstre som er skabt ud fra frygt og mistillid, da jeg var barn.

Efterhånden som jeg begyndte at mestre mine følelser, voksede mit håb, min motivation og ikke mindst mit selvværd. Det har været en berigelse at opdage hvor mange ressourcer jeg selv har til at finde indre ro og glæde.

Jeg har opdaget, at tunge følelser kan erstattes af lethed, glæde og ubetinget kærlighed, når jeg mestrer at møde mig selv og mine følelser med fuld accept. Det afføder en følelse af indre frihed og taknemmelighed.

I dag lever jeg et liv ud fra mine dybere værdier. Det var tidligere noget jeg længtes efter, men nu er det virkeligt!

Det har smittet positivt af på min familie

Jeg kan også se, hvor stor og betydningsfuld denne positive forandring har været for min evne til at indgå i berigende relationer, ikke mindst i mit parforhold. Og det har haft en kæmpestor betydning for min relation til mine børn når vi er sammen. Det har smittet positivt af på deres trivsel, selvværd og handlekraft.

Det er en kæmpe gave!

Der er også hjælp til dig

Hvis du ønsker at blive bedre til at håndtere og forebygge din stress og begynde at skabe det liv som giver allermest mening og glæde for dig, afholder jeg løbende 8 ugers MBSR forløb. Det står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion og er et forskningsbaseret forløb.

Du kan læse mere her: http://www.mindful-health.dk/kurser-og-mbsr-forloeb/