Stressforebyggelse der holder

Vision og mission

Vores vision

”Vi ønsker at bidrage til at teams og organisationer  udfolder deres fulde potentiale og skaber meningsfyldte og langtidsholdbare resultater, til gavn for den enkelte, fællesskabets og samfundets”

Vores mission

”at inspirere og hjælpe til frisættelse og manifestation af menneskelige potentialer og ressourcer i hos enkeltpersoner og i organisationer ,  ud fra en følelse af fællesskab, formål og skaberkraft”

Vi hjælper kommuner og virksomheder med større trivsel og mere effektivitet, ved at minimere stress og sætte fokus på den enkeltes og virksomhedens  dybere værdigrundlag og hvordan de ubrugte menneskelige ressourcer der findes, kan sættes i spil. Dette nedsættes stress og sygefravær, styrker retningen for den enkelte og for virksomheden, øger motivationen betragteligt – så bedre og langtidsholdbare resultater skabes. Når medarbejderens og lederens evne til mentalsundhed styrkes, opstår en større grad af resiliens hos hver enkelt og en øget evne til at håndtere og forebygge stress.

Det gør vi bland andet ved at både have fokus på stressfaktorer- og stressforebyggelse og på hvordan den enkeltes og teamets ressourcer  og tillid kan styrkes og sættes i spil. Derved fungere medarbejdere og teamet mere tilfredsstillende og effektivt. Vi har stort fokus på at inspirere og hjælpe den enkelte medarbej

Vores værdigrundlag
  • Empati – vi forsøger at være indfølende og oprigtigt forstående og at sætte os ind i vores kunders situation og behov
  • Intrigritet –  vi navigerer og træffer beslutninger fra vores samvittighed, etik og moral – til helhedens bedste
  • Autenticitet – vi bestræber os på, at være ægte, ærlige og oprigtige
  • Nysgerrig – vi er oprigtig interesseret i at  forstå andre menneskers synspunkter og meninger – det kan skabe bevidsthed og ny forståelse
  • Vedholdende og løsningssøgende –  vi er seriøse i vores tilgang til andre mennesker, for – gennem samarbejde – at finde de bedste løsninger til gavn for helheden
  • Holistisk – vi tror på at sind, krop, sjæl og ånd hænger sammen og påvirker hinanden, og ved at skabe balance mellem disse fire områder, er der  basis for mere sundhed, livskvalitet og bæredygtig personlig udvikling.