Individuelle forløb

Stresshåndtering med mindfulness – individuelt forløb:

Oplev mere glæde og mening, når du lever ud fra dine sande behov og værdier.

Føler du dig indimellem stresset, rigeligt udfordret, og at det liv du lever nu ikke giver mening og glæde? Så er det muligt at ændre det og skabe de justeringer der skal til, så du får mere at det som bringer mening og glæde i dit liv – det kan jeg garantere! Gennem indre fokus i krop og sind, bliver du mere bevidst om hvordan kroppen og psyken hænger sammen og reagerer på stress. Samtidig vil du begynde at opdage hvilke værdifulde ressourcer og potentialer du allerede indeholder og kan sætte i spil, så du oplever mere balance, glæde, mening og frihed i dit liv.

Et individuelt forløb tilrettelægges i forhold til dit behov og tidsramme.

Tilgangen er en unik sammensætning af virkningsfulde metoder og redskaber der skaber bevidsthed og balance og styrker dit indre kompas, så du bedre kan navigere i og håndtere hverdagens og arbejdslivets forandringer og udfordringer. Du lærer blandt andet enkle mindfulness øvelser, som skaber bevidsthed om åndedrættet og kroppen. Du lærer at blive bedre til at slappe af, lytte til kroppen, dine behov og samtidig opbygger du mestringsstrategier så du fremadrettet kan forebygge stress og blive mere bevidst om, hvordan du skaber et sundt og meningsfyldt liv, til glæde for dig selv, din familie og dine nærmeste.

Efter et terapeutisk samtaleforløb vil du opleve:

  • At du er blevet mere nærværende og opmærksom
  • Du du har fået mere overskud til dig selv og dine nærmeste
  • Du er blevet bedre til at håndtere og forebygge stress
  • Du har fået et bedre overblik og til at træffe ”de rigtige valg”
  • Du har fået en større kraft til at handle ud fra dine behov og værdier
  • Du har fået mere livskvalitet og en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv
  • Du har fået en bedre kontakt til dig selv – som har givet dig mere energi, glæde og overskud
  • Du er blevet mere empatisk, rummelig, indfølende og venlig – både overfor dig selv og andre